Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for Brannhistorisk Forening Nes

Brannhistorisk Forening Nes

Info

Brannhistorisk Stiftelse Nes

Historie

Brannhistorisk Stiftelse Nes er en organisasjon som ivaretar det gamle utstyret som ble brukt av Aarnes brandværn (Årnes vel) og senere Nes kommunale brannvesen.
Det er ingen personer eller organisasjoner som har økonomiske interesser i stiftelsen, og stiftelsen drives av dugnadsarbeid, gaver og annen støtte.
Selve stiftelsen skal kun sørge for at utstyret ikke blir solgt og at det forblir i Nes kommune.
Alt arbeid med utstyret blir utført via Brannhistorisk Forening Nes, hvor arbeidet er ledet av erfarne mekanikere.

Alle biler / pumper og noe utstyr som er brukt siden starten på Aarnes brandværn i 1928 er ivaretatt, noe som er helt unikt også på landsbasis.
Alle bilene er tidstypiske for den epoken de representerer og gjenspeiler brannmateriellet som ble brukt på landsbygda i Norge fra 1928 til 1980.Brannhistorisk Forening Nes ble startet i 2003, og Vi er i dag omlag 40 betalende medlemmer i alle aldre.
Foreningen skal først og fremst restaurere og ivareta det branntekniske materiellet som eies av Brannhistorisk Stiftelse Nes, men også bidra til å skape et sosialt miljø rundt de gamle brannbilene.
Foreningen deltar også på forskjellige arangementer hvor bilene blir utstillt og det demonstreres i hvordan branner ble slokket med det utstyret som var tilgjengelig i gamle dager

Adresse: Runnivegen 15, 2150 Nes, Akershus
Telefonnummer: 90999958
By: Nes
Rute: Runnivegen 15
Postnummer: 2150


Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;