Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for Breiskallen stasjon

Historie

Breiskallen stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Gjøvikbanen. Stasjonen er i Vestre Toten kommune, selv om det meste av tettstedet er i Gjøvik.Ved banens åpning i 1902 ble det anlagt stoppested her. Statusen ble oppgradert til stasjon i 1914 og nedgradert til holdeplass i 1970. Det var slutt på persontrafikken i 1985, og holdeplassen er å betrakte som nedlagt.Breiskallen hadde fra åpningen en enkel ekspedisjonsbygning og privet. Ekspeditørbolig etter tegninger datert 1907 ble oppført senere, muligens i forbindelse med oppgradering til stasjon. Det var poståpneri på stedet fra banens åpning og til 1969. Tidligere var det endel trafikk til Vardal Træmassefabrikk, noe rester av en lasterampe vest for sporet fortsatt vitner om. Nordøst for lasterampen var det i sin tid banevokterbolig med uthus. På 1920-tallet hadde stasjonen to gjennomgående spor samt et buttspor, og trafikken var relativt stor. Nytt uthus/privet ble oppført i 1950-årene.Etter at det ble slutt på persontrafikken, er perrongen fjernet, og den tidligere stasjonsbygningen brukes som privatbolig. Sporvekslene er fjernet, og det går bare ett spor gjennom det tidligere stasjonsområdet.Eksterne lenker Fylkesarkivet i Oppland

Adresse: Gjøvik
By: Gjøvik


Nærliggende lignende selskaper
Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;