Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for Florø lufthavn

Historie

Florø lufthavn i Flora kommune i Sogn og Fjordane er den største kortbaneflyplassen i Norge. Den eies og drives av det statseide selskapet Avinor AS. Flyplassen hadde frem til 31. mars 2016 anbudsruter til Bergen og Oslo. 1. april 2012 vant Widerøe anbudsrutene i Florø, med rettigheter til å fly ruten frem til 31. mars 2016. Widerøe vant anbudet med et nullanbud, det vil si at de flyr rutene uten statlig tilskudd. Dette ble klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, fordi man mente at Widerøe hadde kryssubsidiert rutene ved å øke tilskuddskravet på anbudsruter der de ikke har konkurranse, og bruke de ekstra midlene til å finansiere rutene til og fra Florø. Dette resulterte i et razzia utført av EFTAs overvåkningsorgan med støtte fra Konkurransetilsynet.Widerøe opererer rutene med Dash 8-103 og Dash 8-311, med henholdsvis 39 og 50 seter.På tross av heftige protester fra Flora kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune har Samferdselsdepartementet avgjort at flyrutene til Bergen og Oslo skal tas ut av anbudet fra 1. april 2016, og hvilket som helst flyselskap kan da begynne å traffikere disse rutene.De første flyrutene startet allerede på 1930-tallet, riktignok ikke med noe fast anløp, men på spørsmål og om der var plass når passasjerer skulle til eller fra. Denne trafikken var på kystruten som gikk mellom Bergen og Trondheim. Dette flyet landet på Florevika. Ekspeditør Olav Sande hadde ansvar for vaktbåten som skulle holde båttrafikk unna når flyene skulle lande og lette.

Adresse: Thor Solbergvegen, 6900 Florø
By: Florø
Rute: Thor Solbergvegen
Postnummer: 6900


Nærliggende lignende selskaper
Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;