Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for Kapp Melkefabrikk

Historie

Kapp Melkefabrikk er en industrivirksomhet som ligger i Østre Toten. Fabrikken ble etablert i 1891 og drev produksjon av Dr. Sopps oppfinnelse: Kondensert melk uten sukkertilsetning, kalt «Viking Melk». Fabrikken ble i 1898 kjøpt og siden drevet av sveitsiske Nestlé til den ble nedlagt i 1928. Fabrikken var Østre Totens største arbeidsplass og hadde på det meste ca. 300 arbeidere. Lokalt ble fabrikken også kalt "Kokeriet".Seinere husa fabrikken blant annet Remingtons skrivemaskinfabrikk. Denne ble nedlagt i 1957.Bygningene brukes i dag til diverse kulturelle formål samt næringsvirksomhet. Mjøsmuseet har et stort arkiv og dokumentasjonssenter her, vegg i vegg med Kulturskolen Mjølkefabrikken (Østre Toten kulturskole). Kapp Næringshage (etablert 2003) har også tilhold ved Kapp Melkefabrikk, og her arbeider nå (2007) 60 personer. Kapp Båtforening har båthavn utenfor fabrikken, og har drevet konsertvirksomhet i sommersesongen.Skibladner legger ofte til ved kaia rett utenfor Kapp Melkefabrikk, både på faste ruteanløp og ved charterarrangementer.Eksterne lenker Kulturskolen Mjølkefabrikken på nett

Adresse: Bilitt
By: Bilitt


Nærliggende lignende selskaper
Østre Kvem Østre Kvem 5.1 km
Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;