Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for LevelUp Incubator - University of Stavanger

LevelUp Incubator - University of Stavanger

Info

LevelUp is the student incubator of the University of Stavanger. Any student from UiS with thoughts about entrepreneurship can cross our non existing threshold for a noncommittal talk about anything on the topic.

Adresse:
Telefonnummer: +4797094854
By: Stavanger


Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;