Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for Mindor Formwork Søyleforskaling

Mindor Formwork Søyleforskaling

Info

A innovating concrete formwork system for casting columns easier and more environmental friendly.

Ingenius and revolutionary simple solution.

Historie

Produksjon og salg av søyle forskaling.

Vår oppgave

Miljøvennelig håndmontert forskaling.

Sparer store mengder miljøutslipp.

1 pall med denne forskalingen erstatter titalls trailerlass med andre typer forskalinger som blir brukt i dag.

100% gjenvinnbar.

Produkter

Søyleforskaling - column formwork

Adresse: Ulltang, 6815 Førde, Sogn og Fjordane
Telefonnummer: +47 958 40 499
By: Førde
Rute: Ulltang
Postnummer: 6815


Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;