Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for Oserød

Historie

Oserød er et sted og en gård på Nøtterøy i Vestfold.Navnet Oserød viser opprinnelig til gården Oserød. Navnet har i nyere tid også blitt brukt på Oserød skole og andre områder i umiddelbar nærhet av Oserød gård, som Oserødmyra, Oserødveien og Oserødlund Borettslag.Gården har trolig ligget på stedet siden 1300-tallet og på 1390-tallet.Oserød var hovedkvarter for den tyske Organisasjon Todt under byggingen av Vardås fort under andre verdenskrig. Kunstneren Otto Valstad malte i 1883 et oljemaleri av Oserød gård.GeografiOserød ligger på den sørøstre delen av Nøtterøy, sør for Roppestad og vest for Hårkollen. Vest for Oserød ligger Hengerød og Kårød. Sør for Oserød ligger Oserødskogen og Torød.HistorieNavnet Oserød har blitt skrevet på flere ulike måter opp gjennom historien:1394 – Oosarudh1593 – Aasßerøed 1605 – Osßerudt1668 – Aaserød 1723 – Aasserød Den gammelnorske skrivemåten var trolig Ásuruð. Navnet er en sammensetning av kvinnenavnet Aasa og gårdens status som rydningsgård.

Adresse: Nøtterøy
By: Nøtterøy


Nærliggende lignende selskaper
Tandstad 3.81 km
Roppestad 190 meter
Tømmereik 2.62 km
Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;