Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for PP-Tjenestens Materiellservice

Info

PP-Tjenestens materiellservice! - en av Aspergerbedriftene.
Forlaget har i over 40 år levert utredningsmateriell, pedagogisk materiell og litteratur om pedagogiske og psykologiske tema til PP-tjenesten og skoler.

Adresse:
Telefonnummer: 31095065
By: Drammen


Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;