Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for Pumpeteknikk OH Edland AS

Pumpeteknikk OH Edland AS

Info

Bygging og vedlikehold av kommunale og industrielle prosessanlegg, vann- og avløpsanlegg og pumpestasjoner.

Historie

Pumpeteknikk OH Edland AS har bred erfaring med maskinelt vedlikehold siden 1971 med spesialisering på pumpestasjoner og VA-anlegg siden 2000. Bygger og vedlikeholder kommunale og industrielle prosessanlegg, vann og avløpsanlegg og pumpestasjoner. Vi er flerfaglige og påtar oss totalansvar for oppdraget. Vi overlater ikke problemet til andre.

Adresse: Peder Krohns vei 36, 4352 Kleppe
Telefonnummer: 94 86 30 60
By: Kleppe
Rute: Peder Krohns vei 36
Postnummer: 4352


Nærliggende lignende selskaper
Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;