Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for Røverkollen

Historie

Røverkollen er en høyde på grensa mellom Oslo og Nittedal kommuner. Toppen på 404 meter over havet ligger i Oslo, ca. 70 meter sør for kommunegrensa. Her står en TV-mast som et landemerke godt synlig i vid omkrets. På Røverkollen finnes det også flere gamle gravrøyser. Den gamle Bergensveien gikk langs foten av Røverkollen, på sør- og vestsiden. Her var det, ifølge tradisjonen, et lagelig tilholdssted for landeveisrøvere.Området har en stor variasjon av vegetasjonstyper. Stedvis finnes kalkrike bergarter som gir ekstremrike vegetasjonstyper skarpt avgrenset mot fattig vegetasjon ellers. Området har derfor en viktig landskapsøkologisk verdi. Det er lagt opp en natursti gjennom området med poster som illustrerer forholdene.I sørøstskråningen ligger Røverkollen naturreservat, som ble opprettet i 1993. Formålet med fredningen er å bevare et særpreget kalkfuruskogområde med sesongfuktig utforming.Røverkollen har også gitt navn til ett av borettslagene i boligstrøket Romsås like nedenfor.Referanser

Adresse: Oslo, Norway
By: Oslo


Kommenter på dette stedet

Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon

Røverkollen

. Oslo oslo reservoar åpningstider, plassering. Røverkollen adresse, telefonnummer, utsikt over gaten, postnummer. På denne siden kan du finne selskaper som ligner på Røverkollen. På dette nettstedet kan du dele dine kommentarer og erfaringer om Røverkollen med andre mennesker.

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;