Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for Steinerskolen i Ålesund

Steinerskolen i Ålesund

Info

Steinerskolen i Ålesund

Historie

En internasjonal pedagogikk
I dag drives det 32 steinerskoler og 56 steinerbarnehager i Norge, det vil si at nesten 6000 barn og unge går i en steinerskole eller steinerbarnehage her til lands.Internasjonalt finnes det rundt 1000 steinerskoler og 1800 steinerbarnehager fordelt på alle verdens kontinenter. Steinerpedagogikken har dannet grunnlag for undervisning innenfor de mest ulike religiøse, kulturelle og økonomiske forhold.

Fra Cape Town i Sør-Afrika til Tromsø i Norge, fra Hyderabad i India og Kyoto i Japan, til Paris, London og New York finnes det steinerskoler og -barnehager.

På nettsidene til det tyske Steinerskoleforbundet er det oversikter over steinerskoler, barnehager og utdanningstilbud i hele verden: www.waldorfschule.info.

Overalt tar steinerpedagogikken utgangspunkt i den lokale kulturens egenart, dens musikk, religioner, kunnskaps- og håndverkstradisjoner når det skal etableres nye skoler og lages læreplaner.

Steinerpedagogikkens syn på menneskets verdighet og dens allsidige læringsmåter finner seg til rette i fattige og rike land, i kristne, jødiske, islamske, hinduistiske, taoistiske eller areligiøse samfunn.

Pedagogikken er politisk og økonomisk uavhengig og religiøst konfesjonsfri.

Et stort internasjonalt nettverk av utdanninger på universitets- og høyskolenivå er tilknyttet steinerskolene og -barnehagene. Til sammen finnes det ca 80 steinerpedagogiske lærerutdanninger i verden. Både for studenter og for ferdigutdannede pedagoger eksisterer det mange muligheter til studier og arbeid i andre land, både i og utenfor Europa.

Rudolf Steinerhøyskolen har et stort internasjonalt nettverk og deltar i internasjonalt samarbeid når det gjelder utvikling av steinerpedagogikken generelt, fornying av undervisningen på høyskolenivå, forskning og utdanningspolitikk. Steinerskolenes samarbeid i Norge – og på tvers av landegrensene – er organisert gjennom

Steinerskoleforbundet, Oslo
Europeaen Council of Steiner / Waldorf Schools, Brüssel, Belgia
Der Haager Kreis, Dornach, Sveits
På nettsidene til det tyske Steinerskoleforbundet er det oversikter over steinerskoler, barnehager og utdanningstilbud i hele verden: www.waldorfschule.info

Teksten er hentet fra Steinerskoleforbundet

Vår oppgave

Det finnes et alternativ

Adresse: Hatlaskaret 9, 6016 Ålesund, Norway
Telefonnummer: Daglig leder 901 85 101
By: Ålesund
Rute: Hatlaskaret 9
Postnummer: 6016relaterte søk: steinerskolen ålesund pris, nørvøy skole ålesund, hva er steinerskolen, steinerbarnehage ålesund, steinerskolen pris, skoler i ålesund, bytte til steinerskole, steinerskolen oslo
Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;