Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for Torun Torbjørnsdatter. Psykisk helse.

Torun Torbjørnsdatter. Psykisk helse.

Info

Torun Torbjørnsdatter, Sykepleier og Gestaltterapeut.
Tlf 905 13 900, [email protected]

Historie

Hva er Gestaltterapi?

Gestaltterapi handler om å øke din bevissthet og oppmerksomhet om det som skjer i tankene, i kroppen og i omgivelsene, slik at valgene du gjør er basert på god informasjon.

Hensikten er å støtte deg til å oppdage muligheter slik at du kan ta hensiksmessige valg. På den måten kan du påvirke din egen livssituasjon enten det handler om relasjoner hjemme, på jobb eller i andre sammenhenger der det er viktig for deg å ha det bra.

Gestalt betyr helhet og tar utgangspunkt i å være Her og Nå. Ved å bevisstgjøre deg på egne følelser, reaksjoner og handlingsmønstere. Jeg tar utgangspunkt i et Jeg-Du møte og vil kunne hjelpe deg til å bli bedre kjent med deg selv, slik at du kan få mulighet til å styre ditt liv ut fra egne bevisste valg.

Gestaltterapi kan brukes til bearbeidelse av tidligere uferdige opplevelse, kriser og i egenutvikling. Du blir mer kjent med hvem du er i møte med deg selv og dine omgivelser. Dette kan gjøres individuelt, i grupper og gjennom kurs.

Hvem passer Gestalt for?

“Gestaltterapi er en altfor fin metode til bare å bruke på syke mennesker” Fritz Perls

De fleste mennesker kan ha nytte av gestaltterapi, det er en metode som møter deg akkurat der du ER i ditt liv.

Sliter du med utfordringer i forhold til deg selv eller i forhold til andre som familie, venner, partner eller kollegaer?

Opplever du å stå i en livskrise?

Plages du av depresjon, angst eller sorg?

Føler du deg utbrent eller sliten?

Trenger du rett og slett noen å snakke med?

Ønsker du å bli bedre kjent med deg selv og utvikle deg som menneske?

Jeg tilbyr:

Individualterapi
Et Jeg-du møte

Gruppeterapi:
Utforske deg selv sammen med andre.

Parterapi:
Utvikling av parforhold, kommunikasjon.

Barn/Ungdom:
Finne trygghet i egen identitet, støtte og veiledning.

Familieterapi:
Bedre Kommunikasjonen innad i familien, øke opplevelsen av tilhørighet.

Adresse: 3256 Larvik
Telefonnummer: 90513900
By: Larvik
Postnummer: 3256


Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;