Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for Vestfold og Telemark Unge Høyre

Vestfold og Telemark Unge Høyre

Info

Vi tror på et fritt, mangfoldig og åpent samfunn, hvor mennesker får mulighet til å være den de er. Sammen får vi Norge på sitt beste! UHNY til 2160.

Historie

Vestfold Unge Høyre er en organisasjon preget av en inkluderende, raus og romslig kultur med freshe ungdommer som interesserer seg for politikk.
Vi er liberalkonservative av ideologi, og kjemper for et bedre og mer rettferdig samfunn, spesielt ved å fremme Unge Høyres tre kjerneverdier: frihet, mangfold og toleranse.

Vestfold Unge Høyre arrangerer blant annet skoleringer og skoleaksjoner,utvikler politikk, holder sosiale arrangementer, driver valgkamp, og deltar på arrangementer i regi av andre deler av Høyres organisasjon.

Vestfold Unge Høyre har 5 lokalforeninger:
* Horten og omegn UH - leder: Ane Tronrud
* Tønsberg og omegn UH - leder: Andreas Falke
* Sandefjord UH - leder: Kjetil Monstad Hansen
* Larvik UH - leder: Anders Høeg

Mer informasjon om hver enkelt lokalforening finnes på deres respektive facebook-sider.

Arbeidsutvalget står for driften av fylkesforeningen, og består av:
Leder: Mathias Willassen Hanssen
1. nestleder: Alexandria Marie Elboe Gogstad
2. nestleder: Anders-Oliver Juvodden
AU-medlem: Ane Tronrud
AU-medlem: Johanne Wilhelmine de Ferry Nitter Kirsebom
AU-medlem: Herman Sannerholt

Besøk gjerne også vår hjemmeside: vestfold.ungehoyre.no

Adresse:
By: Tønsberg


Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;