Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for Vorma fysioterapi - gruppetrening

Vorma fysioterapi - gruppetrening

Info

Vorma fysioterapi har åpnet avdeling på Årnes. Her tilbyr vi ulike typer gruppetrening.

Historie

I januar 2015 åpnet Vorma Fysioterapi avdeling på Årnes. Avdelingen ligger i "Falkenbygget", Silovegen 42. I dette lokalet tilbyr vi gruppetrening.

Samhandlingsreformen - en ny retning innenfor helsetjenesten - sier at det skal satses på forebyggende tiltak. For å lykkes med dette kreves en aktiv egeninnsats hos den enkelte. I 2015 utvider Vorma fysioterapi tilbudet innen gruppetrening. Det er et mål for oss at flere skal kunne delta på gruppetrening for å bedre eller vedlikeholde helsen sin.
Man trenger ikke å ha gått til behandling ved Vorma fysioterapi for å delta på gruppetreninger. Vi tilrettelegger treningen slik at øvelsene tilpasses den enkelte.

Se ny kursplan for vinter/vår 2015.

Adresse: Silovegen 42, 2150 Årnes
Telefonnummer: 63905590
By: Årnes
Rute: Silovegen 42
Postnummer: 2150


Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;