facebooktwitterpinterest

Reviews, get directions and contact details for RISE Research Institutes of Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

About

Nu är vi RISE – Sveriges forskningsinstitut. Som RISE kan vi nu erbjuda ett bredare spektrum av spetskompetenser och forsknings- och utvecklingstjänster för ett konkurrenskraftigare näringsliv och ett hållbart samhälle.

Story

Nu är vi RISE – Sveriges forskningsinstitut

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden, för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för industri, akademi, SMF och offentlig sektor. Som RISE kan vi nu erbjuda ett bredare spektrum av spetskompetenser och forsknings- och utvecklingstjänster för ett konkurrenskraftigare näringsliv och ett hållbart samhälle. Vi samlar vårt gemensamma erbjudande i nyetablerade, tvärdisciplinära affärsområden inom Life Science, Energi och biobaserad ekonomi, Mobilitet, Digitalisering samt Hållbara städer och samhällen. RISE 2 200 anställda finns på 23 orter i Sverige och även utomlands. Huvudkontoret etableras i Göteborg under våren 2017.

Följ andra delar av RISE på Facebook här:
https://www.facebook.com/SPsciencepartner/
https://www.facebook.com/SPTechnicalResearchInstituteofSweden/
https://www.facebook.com/bioraffinaderi/
https://www.facebook.com/SpProcessDevelopment
https://www.facebook.com/sp.denmark.cph
https://www.facebook.com/JTI-Institutet-för-jordbruks-och-miljöteknik-179403748852738
https://www.facebook.com/pages/Innventia/121412087927365
https://www.facebook.com/acreoswedishict
https://www.facebook.com/ViktoriaSwedishICT
https://www.facebook.com/interactiveinstituteswedishict

1665: SP har ursprung i ett Placat om Mått och Wicht
1895: Efter godkännande av kollegiet framläggs ett förslag till KTHs styrelse om att inrätta en provningsinstitution vid högskolan. Styrelsen godkänner förslaget som efter tillstyrkan av Jernkontorets fullmäktige sänds till regeringen för beslut. Tillståndet att inrätta anstalten och uppföra en särskild byggnad för denna med stöd av ett beviljat anslag erhålls genom ett kungligt brev den 4 oktober.
1896: Anstaltens officiella namn blir Kungliga Tekniska Högskolans Materialprofningsanstalt (KTHM).
1917: John O. Roos af Hjelmsäter Roos kompletterar en arbetsordning från 1910 genom att specificera regler som skall tillämpas vid genomförande av uppdrag. Roos blir därmed den förste i världen som specificerar kvalitetssäkringsregler av det slag som numera är internationellt standardiserat för provnings- och kalibreringsverksamhet. Det sista verksamhetsåret för KTHM blir 1919 genom att verksamheten därefter överförs på Statens provningsanstalt (SP).
1920: SP bildas
1935: De svenska riksprototyperna överförs från Vetenskapsakademin till Mynt- och Justeringsverket.
1972: Riksdagen beslutar utlokalisera SP till Borås
1972: Justering och ädelmetallkontroll till SP
1973: Chalmers provningsanstalt inordnas i SP
1975: Verksamheten flyttar till Borås
1983: P-märket introduceras
1993: Upphör att vara myndighet, blir statligt bolag
1996: SMP - Svensk Maskinprovning blir dotterbolag
2004: Trätek integreras i SP
2005: SIK blir dotterbolag
2006: YKI blir dotterbolag
2007: Namnbyte till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
2008: SITAC integreras i SP Certifiering
2008: CBI blir dotterbolag
2008: Glafo blir dotterbolag
2009: SP är sedan den 2 november helägt av svenska staten genom RISE Research Institutes of Sweden AB.
2009: JTI blir dotterbolag
2012: SP Danmark A/S – första dotterbolaget utanför Sverige
2013: Nybildade SP Process Development och SP Processum blir dotterbolag
2013: YKI integreras i SP
2014: Nytt dotterbolag i Norge: SP Fire Research
2014: Invigning av AstaZero
2015: SIK integreras i SP
2015: ETC blir dotterbolag
2017: SP, Swedish ICT och Innventia går samman under RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle.

Address: Lindholmspiren 7, 41756 Göteborg
Phone: 010-5165000
City: Gothenburg
Zip Code: 41756


Similar places near
Digital Society Project Digital Society Project 51 km The Digital Society Project (DSP) aims to answer some of the most important questions...
Swerea IVF Swerea IVF 53 km Otroligt bra ställe att göra EMC mätningar! Är man bara medlem är det gratis att boka...
Lindholmen Science Park Lindholmen Science Park 57 km Skol-och företagsområde. Ganska dött kvällar och helger. Då är även restauranger och ...
Ågrenska Ågrenska 60 km En plats anpassad för att så många människor som möjligt ska ha en tillgänglig miljö....
Comment on this business

to add RISE Research Institutes of Sweden map to your website;