Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for Broen Ålesund

Broen Ålesund

Info

Ved å bestille produkter fra Broens produksjonsverksted tar du samfunnsansvar og gir ungdom verdifull arbeidserfaring.

Historie

Broen er et frivillig tilbud i regi av Ålesund Kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune, rettet mot ungdom mellom 15 og 21 år som ikke har et tilbud i skoen eller arbeidslivet. Målet er at ungdommene gjennom opplegget på Broen skal få hjelp til å komme tilbake til skolen, få arbeidserfaring slik at de har større mulighet til å finne seg ordinært arbeid eller få avklart annet hjelpebehov.

En praksisplass ved Broen er todelt.

Trinn 1:

De første 6-12 ukene er ungdommen inne på Broen som holder til i egne lokaler på Vegsund. Ukene inne på Broen inneholder:

•Arbeidstrening og avklaring av arbeidsevne gjennom å delta i fagproduksjon i Broens medieavdeling. Her produserer vi tekstiltrykk, skilt og diverse annet profileringsmateriell.


•Hjelp til å finne ut av yrkesvalg gjennom interessekartlegging, bedriftsbesøk og hospitering ved ordinære arbeidsplasser.


•Informasjon om skolevalg og ulike utdanningsmuligheter.


•Tilbud om undervisning i matematikk og skolefaglig kartlegging ved behov.


•Jobbsøkerkurs.


•Turer, trening og opplevelser.


•Opplæring i kosthold og matlaging.


•Hjelp til å opprette kontakt med andre hjelpeinstanser ved behov.


Målet med ukene inne på Broen er at ungdommen blir klar til å delta i arbeidspraksis i ordinære bedrifter.

Trinn 2:

Når ungdommen har et stabilt oppmøte, har fått hjelp til yrkesvalg/skolevalg og avklart arbeidsevne er trinn to ved Broen ekstern praksisplass, dette er det kortsiktige målet med et opphold ved Broen for alle ungdommene. Broen skaffer ungdommene arbeidspraksis utfra evner, behov og interesser og tilbyr daglig oppfølging i oppstarten for å sikre at ungdommen fungerer på praksisplass. Etter hvert som ungdommen blir trygg i praksisplassen trapper Broen ned oppfølgingen og bedriften tar gradvis over ansvaret for den daglige oppfølgingen.

Det ene langsiktige målet ved Broen er at ungdommene kommer tilbake til skolen, og da tilbyr Broen oppfølging i begynnelsen av høstsemesteret. Det andre langsiktige målet er at dersom skole ikke er aktuelt skal ungdommen kunne skaffe seg ordinært arbeid. Broen kan hjelpe ungdommen med jobbsøking og i samarbeid med Nav kan praksisplass i noen tilfeller føre til delvis ansettelse i bedriften.

Praktisk informasjon:

Arbeidstid: 09.10 – 14.30 mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Vi starter hver dag med felles frokost. Vi spiser også felles lunsj i løpet av dagen. All mat blir dekket av Broen.

Søkeprosess:

For å søke plass ved Broen er det ungdommen selv som søker. Alle som ønsker å søke om praksisplass ved Broen blir først innkalt til et møte slik at de får mer informasjon, da får en også med seg søknadsskjema.

Adresse: Øvre Skytterholmen 71, 6020 Ålesund, Norway
By: Ålesund
Rute: Øvre Skytterholmen 71
Postnummer: 6020


åpningstider
Mandag: 10:00 - 14:30
Tirsdag: 10:00 - 14:30
Onsdag: 10:00 - 14:30
Torsdag: 10:00 - 14:30
Fredag: 10:00 - 14:30

Nærliggende lignende selskaper
Adea Adea 3.92 km
Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;