Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for Lagerhotellene.no

Lagerhotellene.no

Info

Vi kan tilby lagerhaller til leie. Lokalene er egnet for lagring av store og små enheter, og leies ut samlet eller hver for seg.

Historie

Om oss

Vi kan tilby lagerhaller til leie. Lokalene er egnet for lagring av store og små enheter, og leies ut samlet eller hver for seg. Lokalene er også velegnet til å drive mekanisk virksomhet eller produksjon.

Lagerarealene er på totalt ca. 2.400 m² og ligger på Skeimemona i Vanse i Farsund kommune. Bygget ble oppført i 2008/09 og er moderne og funksjonelt.

Lagerhallen er isolert, har stor takhøyde og 2 store porter. Det er stort uteareal med asfaltert dekke. I tilknytning til hallen er det kontor og ca. 300 m² lokale med store vinduer og egen port. Dette lokalet kan brukes til lagring eller evt. utstilling/butikk. Her er det i 2. etg. også et lagerlokale med egen port for betjening med truck. Lokalene og uteområdet er godt belyst.

Beliggenheten er lett tilgjengelig langs Rv 463, 2 km vest for Vanse sentrum. Det er ingen problemer med transport av store moduler. Som eksempel kan nevnes at transport av vindmøllene på Lista har gått fra Farsund havn og forbi vår adresse.

Vår tilgjengelighet i forhold til E39 er meget god etter siste årenes oppgradering av veinettet. Rv 43 fra Lyngdal i øst og nybygget vei 465 via Åpta nordvest over mot Flekkefjord og Rogaland har forkortet transporttiden vesentlig innen landsdelen.

Det er også god tilgjengelighet for moduler som må sendes med båt eller fly. Til kai i Lundevågen i Farsund er det ca. 9 km, til Lista Flyplass, med en av landets lengste flystriper, er det ca. 1 km.

Med bedret sentralitet er det økende aktivitet og nyetableringer i næringslivet lokalt. Farsund kommune er et satsingsområde hvor det jobbes offensivt for å trekke til seg både kunnskapsbasert næring og produksjonsindustri, bl.a. innen oljerelatert virksomhet. Vi vurderer det som attraktivt og aktuelt for andre aktører i markedet å være tilstede i områder som er i vekst.

Leiepriser ligger under hver hallspesifikasjon.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat og eventuell visning av lokalene.

E-post: [email protected]
Telefon: 913 25 222

Adresse: Oreveien 47, 4560 Vanse Farsund, Norway
Telefonnummer: 913 25 222
By: Farsund
Rute: Oreveien 47
Postnummer: 4560 Vanse


Nærliggende lignende selskaper
Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;