Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for Norske Kokkers Landsforening Sogn og Fjordane

Norske Kokkers Landsforening Sogn og Fjordane

Info

Norske Kokkers Landsforening
Sogn og Fjordane

Historie

Kokkenes Mesterlaug Sogn og Fjordane vart skipa på Førde Hotel i 1975 som underlaug til Bergen Kokkenes Mesterlaug ved dåverande oldermann Gunter Erlbeck. Tor Gulli vart innsett som formann. Startkapital var kr. 500,- som var ei gåve frå BKM. Fiskerisjefen i Sogn og Fjordane Rolf Petter Vetvik såg verdien i laugsarbeidet, og i samband med eit arrangement i Måløy fekk lauget ei gåve på kr. 5000,00. Denne store pengegåva vart høgt vedsatt, og gav lauget eit godt økonomisk grunnlag.
I 1980 vart Kokkenes Mesterlaug Sogn og Fjordane skipa som eige laug, og Hans Heinzberger vart valgt til lauget sin første oldermann.

Adresse: 6810 Førde Førde, Sogn og Fjordane
By: Førde
Postnummer: 6810 Førde


Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;