Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for Sogn og Fjordane Orientering

Sogn og Fjordane Orientering

Info

Sogn og Fjordane orienteringskrins er sett saman av alle idrettslaga innan Sogn og
Fjordane sine grenser som er medlem av Norges orienteringsforbund

Vår oppgave

Sogn og Fjordane o-krins sitt føremål er å arbeide for o-idrettens si
utvikling innan krinsen, og å fremje samarbeidet mellom laga. Den skal
hjelpe Norges O-forbund i alle spørsmål som gjeld o-idretten innan krinsen.

Adresse: Presteholten 15, 6810 Førde, Sogn og Fjordane
Telefonnummer: 91819545
By: Førde
Rute: Presteholten 15
Postnummer: 6810


Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;