Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for Spjelkavik barneskole

Spjelkavik barneskole

Info

Spjelkavik barneskole ligger i indre bydel av Ålesund Kommune. Døve og hørselshemmede i kommunen kan få et forsterket skoletilbud her.

Historie

Skolen har ca. 612 elever og 80-90 ansatte i skole og AKS (aktivitetsskole). Elevene er organisert i 28 klasser og et elevråd som er svært aktivt på flere områder i skolehverdagen. Gjennom FAU er foreldrene en stor støtte for elever og ansatte og de er aktive på alle trinn og i forhold til ledelsen.

Skolens visjon er:

Skape en inkluderende skole som bygger på

trygghet
trivsel
tilhørighet
toleranse

Vi er opptatt av elevene skal utvikle seg og lære slik at de har et godt grunnlag for videre skolegang og ungdomstid. Derfor deltar vi aktivt i den pedagogiske utviklingen av grunnskolen. Dette gjør vi gjennom ulike tiltak og utviklingsprosjekt. Her nevnes noen eksempler:

Elevmegling
Lions Quest
Kultursekken
Vennskapsuker
Systematisk leseopplæring og kartlegging
Trivselslederprosjekt
Uteskole og turgrupper
Fysisk fostring og mat

Skolen har oppdaterte og nybygde lokaler og kan tilby elevene svært gode rammer for læring. Det viktigste er likevel det skolens personale kan tilby i form av trygt læringsmiljø og et oppdatert undervisningstilbud. Vi har tro på mye fysisk aktivitet og at aktive elever er snille og greie med hverandre.

Adresse: Tueveien 19, 6010 Ålesund, Norway
Telefonnummer: 70 16 47 00
By: Ålesund
Rute: Tueveien 19
Postnummer: 6010relaterte søk: spjelkavik barneskole sfo, spjelkavik barneskole timeplan, spjelkavik barneskole rektor, spjelkavik barneskole facebook, spjelkavik barneskole skolerute, spjelkavik ungdomsskole, aks spjelkavik barneskole, blindheim barneskole
Nærliggende lignende selskaper
Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;