Anmeldelser, anvisninger og kontaktinformasjon for Tverrfaglige Kjønnsstudier (BA/MA)

Info

Informasjonsside driven av Studutvalet for alle studenter på årsenhet,BA og MA i Tverrfaglige kjønnsstudier ved Universitet i Oslo.

Historie

Studentutvalget vil på denne siden informere alle studenter på TKS og Gender Studies om arrangementer ved STK, Studentutvalgets eventer og andre relevante seminarer og diskusjoner.


Medlemmer høst 2017:
Leder: Miriam Abel Hansen
Nestleder: Rebecca Nielsen Wångstrøm
Sekretær: Helene Ruud
Økonomiansvarlig: Charlie Bilstad
Programrådet: Rakel Miranda (vara)
Styret til STK: Charlie Bilstad (hovedrepresentant) og Andréa Alvsvåg (vara)
Øvrige medlemmer: Sol Stenlie, Mari Myksvoll, Vincent Valentin, Adrian Steffensen og Inger Zivana M. Torvund.

Vil du være med og påvirke studiene ved STK, arrangere et seminar eller en filmkveld? Ta kontakt! Vi møtes 1-2 ganger i måneden og trenger alltid flere engasjerte studenter. Mail oss på: [email protected]

Hilsen oss i studentutvalget :)

Adresse: Gaustadalléen 30D, Oslo, Norway
By: Oslo
Rute: Gaustadalléen 30D


Kommenter på dette stedet

Legg til dette kortet på nettstedet ditt;