facebooktwitterpinterest

Reviews, get directions and contact details for Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

About

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Besök gärna vår webbplats: www.ssa.se

Story

Amatörradio, vad är det?

Amatörradio är radiokommunikation mellan människor, via radio, på många olika trafiksätt, till exempel: telefoni, telegrafi eller via digital kommunikation. Amatörradio är en hobby med många inriktningar, exempelvis:

1. Teknisk, experimentell
Av tradition har mycket av radions utveckling sina rötter i sändaramatörers experimente-rande.

2. Kontaktskapande
Sändaramatörerna bildar en internationell familj med helt egna kontaktvägar, som obehindrat korsar alla gränser.

3. Kunskapsutvecklande
Genom hobbyns avancerade karaktär byggs det upp kunskaper som kommer både individen, näringslivet och samhället till godo.

4. Hjälpande
I nödsituationer och andra lägen där ordinarie kommunikationer är begränsade har sändaramatörer i alla tider ställt upp med sina privata resurser och kunnande. Vid otaliga tillfällen har amatörradio-trafiken haft avgörande betydelse.

5. Bildande
Många har tagit sina första steg mot framtida yrken genom amatörradion. Många klubbar bedriver betydelsefull ungdomsverksamhet.

Address: Box 45, 191 21 Sollentuna
Phone: 08 – 585 702 73
City: Sollentuna
Zip Code: 191 21related searches: Sm Callbook, Hamnews, Dxradio, Cluster DX, OH8X, Wimo, Dxnews, DX Summit
Comment on this business

Reviews, get directions and contact details Föreningen Sveriges Sändareamatörer.

Sollentuna community organization

opening hours, reviews, map, satellite view. Föreningen Sveriges Sändareamatörer address, phone, state, city, zip code. On this page you can find companies similar to Föreningen Sveriges Sändareamatörer. On this website you can share your comments and experiences about Föreningen Sveriges Sändareamatörer with other people.

to add Föreningen Sveriges Sändareamatörer map to your website;